Die Revolte der Psychologie.


Йонкова, Красимира (2016) Die Revolte der Psychologie. В: Библиотека "Диоген" Психологията в условията на социални промени. Ред. П. Бургов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 65-74. ISBN 978 - 619 - 208 - 084 - 6


 Превод на немски език на публикацията ми "Бунтът на психологията", включена като предговор в структурата на монографията "Критическата психология на политиката и историята", София, УИ "Св. Климент Охридски", 2014г., с автор Людмил Георгиев
  Статия
 critical psychology, transformation of the paradigm, transpersonal mental regulators
 Издадено
  16658
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/