Религиозното съзнание днес.


Йонкова, Красимира (2017) Религиозното съзнание днес. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Велико Търново, 25 ноември 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 130-141. ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8


 Въпреки условията на секуларизация, глобализация и триумф на консумативизма, се лансира визията, че религиозното запазва своята актуалност чрез личната потребност на човека да осмисли битието си.
  Доклад
 религиозно съзнание, религиозна интелигентност, екзистенциален смисъл
 Издадено
  16657
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/