Мета-психологическая модель экзистенциального нейропрограммирования.


Йонкова, Красимира (2015) Мета-психологическая модель экзистенциального нейропрограммирования. В: Хуманистички идеали образованьа, васпитаньа и психологиje. Сб. от Четвърта международна научна конференция "Наука и савремени универзитет", том III, Ниш: УИ, 2015, с. 165-179. ISBN 978 - 86 - 7379 - 392 - 4


 Екзистенциалната безизходност на съвременния западен човек е ситуирана като следствие от кризата на икономическата стабилност, етническата, религиозната и културната толерантност. Защитена е хипотезата, че мета-психологичният модел на екзистенциалното невропрограмиране - като иновативна област на приложната психология - съдържа реален психотерапевтичен заряд да отключи витализма на човека за изход от безнадеждността.
  Доклад
 мета-психология, невропрограмиране, квантов скок, разкриване на Аз-а
 Издадено
  16650
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/