New approaches for development, analyzing and security of multimedia archive of folklore objects


Тодоров, Тодор (2008) New approaches for development, analyzing and security of multimedia archive of folklore objects Computer Science Journal of Moldova, vol. 16, 2(47), 2008, pp.183-208, ISSN: 1561-4042


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  16647
 Тодор Тодоров

4. Liagkou, V. A trustworthy architecture for managing cultural content - Mathematical and Computer Modelling, Elsevier, vol. 57, Issues 11–12, June 2013, pages 2625–2634, ISSN: 0895-7177

3. Paneva-Marinova, D, Business Modeling of the Application Architecture of the Bulgarian Folklore Artery / K.Rangochev, M. Goynov - In Proceedings ot the UNESCO International Conference on Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2011, pp.43-50, ISSN: 1314-4006

1. Матеева, В. Дигитален архив „Българско фолклорно наследство”: фолклористични изследвания - сп. Български фолклор, София, кн. 3- 4, 2010, стр. 11-29, ISSN: 0323-9861

2. Ноев, Н. Експериментален специализиран честотен речник, Информационна система за научни публикации по тематични рубрики / Г. Христов, И. Станчев - Сборник доклади от научен семинар „Иновации в програмните технологии, алгоритми и обучението във висшите училища, свързано с тях”, Априлци, 2010, стр.102-109

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/