Проучвания на места, свързани със св. Иван Рилски. Хронология на Поклонническия поход „Св. Иван Рилски” 2015


Пиперков, Паскал (2016) Проучвания на места, свързани със св. Иван Рилски. Хронология на Поклонническия поход „Св. Иван Рилски” 2015 Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. [online]. Велико Търново: РНБ "П. Р. Славейков", Т. 2, 2016, с. 117-126. ISSN 2367-8038. http://www.math.bas.bg/vt/kin/book-2/13-KIN-2016.pdf


 В подкрепа на идеята за създаване на български маршрут по подобие на поклонническите пътища към Сантяго де Компостела са проучени места, свързани с почитта към св. Иван Рилски. Разработен е маршрут и е реализиран Поклоннически поход „Св. Иван Рилски” 2015. Събитието е представено с подробна хронология.
  Статия
 Културен туризъм, поклонничество, св. Иван Рилски


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология
Социални, стопански и правни науки Туризъм

Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology
Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  16642
 Паскал Пиперков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/