Научният потенциал на хипотезата за футуристичните вериги на съзнанието.


Йонкова, Красимира (2014) Научният потенциал на хипотезата за футуристичните вериги на съзнанието. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2013". Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2014, с. 383-389. ISSN 1314 - 2283


 Идентифициран е паралелизма между психологията и съвременната физика, довела до шок от парадоксите на квантовия свят, но и до друг, по-оптимистичен възглед относно потенциала на човека. Съобразно визията на критическата психология, се разкриват основания за допускането, че мозъкът е биокомпютър, способен да коригира "дефектите" в личностния и социаалния свят на човека. Идеята е, че психологията на бъдещето е в прохождащата квантова психология.
  Статия
 квантова механика, квантова психология, вериги на съзнанието, футуризъм




 Издадено
  16636
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/