Semantic Model of Digital Resourses of Bulgarian Bells


Тодоров, Тодор (2011) Semantic Model of Digital Resourses of Bulgarian Bells Mathematica Balkanica, NewSeries Vol. 25, Fasc. 5, 2011, pp. 483-490, ISSN: 0205-3217


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  16627
 Тодор Тодоров

1. Paneva-Marinova, D. Multimedia digital library: Constructive block in ecosystems for digital cultural assets. Basic functionality and services / M. Goynov, D. Luchev - Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/