В поисках человеческих вершин.


Йонкова, Красимира (2013) В поисках человеческих вершин. В: Журнал "Психологический бюллетин". Рига: IHPP, 2013.


 Проблематизирани са аспекти на мотивацията в областта на психологията на човешките стремежи, стилове на мислене, спектър на чувстване и профил на поведение, съдействащи на личностното усъвършенстване и духовно развитие.
  Статия
 стремеж, ценност, усъвършенстване, духовност
 Издадено
  16625
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/