Объят необятное? Быть по сему!


Йонкова, Красимира (2013) Объят необятное? Быть по сему! В: Международны журнал "Психология переходов". Сборник рецензируемых научных статей. Рига: IHPP, 2013, 28


 Представени са естествено-научните основания на някои възможности за отключване на неподозирани аспекти в творческия потенциал на мисленето и психологичната организация на личностните структури.
  Статия
 въображение, воля, квантов скок
 Издадено
  16621
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/