Инструментите за мислене на Едуард де Боно или за латериалното мислене. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, № 2, с. 153-175. ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1255002852


Кръстева, Антония (2012) Инструментите за мислене на Едуард де Боно или за латериалното мислене. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, № 2, с. 153-175. ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1255002852 Педагогически алманах, № 2, с. 153-175


 В студията се представят мисловни техники на Ед. де Боно, стимулиращи детското мислене.
  Студия
 творчество, техники, ученици
 Издадено
  16620
 Антония Кръстева

1. Чобанска, А.Концептуално-образователен модел за развитие на креативно мислене м обучението по учебните предмети от цикъл "философия". Дисертационен труд, с. 110

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/