Векторы движения научного поиска.


Йонкова, Красимира (2013) Векторы движения научного поиска. В: Психологических исследовании. Иновации в образовании. Идеи. Проекты. Опыт работы. Рига: IHPP, 2013, 27, UDK 159. 9 (05) Pa 510


 Обосновано е приложението на някои иновативни идеи от областта на психологията на растежа, които, включени в технологията на образованието, биха подобрили качеството на практикуваната стратегия.
  Доклад
 иновация, образование, качество
 Издадено
  16618
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/