Основные представления Daseinanalysis поведения.


Йонкова, Красимира (2012) Основные представления Daseinanalysis поведения. В: Zbornik abstraktov "Kondasove dni 2012", Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, с. 13-14, ISBN 978 - 80 - 8105 - 363 - 4


 В синтезирана форма са представени основните понятия и техните взаимовръзки, изграждащи технологията на Dasein-анализа на поведението като психотерапевтичен метод
  Доклад
 феноменология, битие - в - света, модус на съществуване, трансценденция
 Издадено
  16605
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/