Инспирирано от досега с монографията "Стигма и личностна биография".


Йонкова, Красимира (2012) Инспирирано от досега с монографията "Стигма и личностна биография". В: Библиотека "Диоген" Психология - 2011. Ред. К. Петрова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 38-51. ISBN 978 - 954 - 524 - 836 - 8


 Рефлексиите обслужват две изследователски цели: От една страна, разкриват смисловите акценти, оформили логиката на този колосален научен труд, написан от българския професор Дончо Градев, с намерението да улеснят читателя при възприемането му. От друга страна, идентифицират злободневното значение на изследваната проблематика и нейните следствия за личностния и социалния свят на хората в един по-широк културен контекст.
  Статия
 стигма, биография, предразсъдък, дискриминация
 Издадено
  16603
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/