Educational Aspects of Portfolio in the Development of University Students- future Music Teachers


Марчева, Пенка (2014) Educational Aspects of Portfolio in the Development of University Students- future Music Teachers B:9th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS -EDERNE, TURKEY, p.1323-1326.


 В доклада са разгледани спецификата и възможностите на портфолиото като средство за оценяване на музикално-педагогическите умения на студентите - бъдещи начални учители.
  Доклад
 портфолио, оценяване, музикално-педагогически умения, студентите - бъдещи начални учители.
 Издадено
  16601
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/