Opportunities for the Development of Emotional Intelligence of Student- Teachers with Art Music


Марчева, Пенка (2014) Opportunities for the Development of Emotional Intelligence of Student- Teachers with Art Music В:9th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS -EDERNE, TURKEY, p.1320-1323.


 Докладът е в поредицата научни публикации, представящ възможности за развитие на емоционалната интелигентност на бъдещите начални учители като необходима способност в педагогическото общуване.
  Доклад
 емоционалната интелигентност, бъдещите начални учители, педагогическото общуване
 Издадено
  16599
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/