Communicating with art music - opportunities for the development of emotional intelligence of children


Марчева, Пенка (2015) Communicating with art music - opportunities for the development of emotional intelligence of children Paper presented at the Trakya International Symposium "Parole, Art and Health ” - Trakya University - Ederne, Turkey, Ed.by Baris B. Acar, Publishers:Trakya University - Ederne, Turkey, ISBN: 978-975-374-200-9, p.347-352.


 Комуникацията с музикално изкуство като възможност за развитие на емоционалната интелигентност на детето е основната тема на публикацията. Представен е технологичен модел за работа в разгледаните аспекти на педагогическа дейност.
  Доклад
 общуване с изкуство, емоционална интелигентност, музикална дейност, деца в начална училищна възраст
 Издадено
  16598
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/