Артпедагогика и деца с обучителни трудности – възможности за взаимодействие чрез общуване с музика


Марчева, Пенка (2012) Артпедагогика и деца с обучителни трудности – възможности за взаимодействие чрез общуване с музика В:Ценностни аспекти на педагогическото ежедневие, ред. Емилия Василева, Маргарита Колева, София, Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2012,с.176-183, ISBN 978-954-07-3350-0, COBISS.BG-ID 1272567780


 В публикацията са разгледани някои възможности, свързани с артпедагогическите ефекти на музикалното изкуство в работата с деца с обучителни трудности. Представени са практически приложими дейности, подходящи за педагогическо взаимодействие с деца с обучителни трудности от началното училище.
  Статия
 артпедагогика, ученици от началното училище, музика
 Издадено
  16594
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/