Църова-Василева, А., Т. Нейкова, Л. Петров. Сравнителен анализ на физическото развитие и физическата дееспособност на студенти от групите по туризъм и баскетбол в ТУ - София. Пети международен конгрес "Спорт, Стрес, Адаптация", Олимпийски спорт за всички, сп. Спорт и Наука, София, 2010, изв. брой, част II, с. 227-230, ISSN: 1310-3393


Петров, Людмил (2010) Църова-Василева, А., Т. Нейкова, Л. Петров. Сравнителен анализ на физическото развитие и физическата дееспособност на студенти от групите по туризъм и баскетбол в ТУ - София. Пети международен конгрес "Спорт, Стрес, Адаптация", Олимпийски спорт за всички, сп. Спорт и Наука, София, 2010, изв. брой, част II, с. 227-230, ISSN: 1310-3393 Пети международен конгрес "Спорт, Стрес, Адаптация", Олимпийски спорт за всички, сп. Спорт и Наука, София, 2010, изв. брой, част II, с. 227-230, ISSN: 1310-3393


 Изследването е проведено със студентски профилирани групи по пешеходен туризъм и баскетбол с цел проследаване на тяхното физическо развитие физическа дееспособност. Педимство на занимаващите се с баскетбол се забелязва по отношение на ръста, хоризонталния разтег, специалната бързина на придвижване със смяна на посоката, взривната сила на долните крайници при хоризонтални усилия. Двете изследвани съвкупности са разнородни по отношение на функционалните възможности и равновесните способности на включените в тях студенти.
  Статия
 студентски спорт, баскетбол, туризъм
 Издадено
  16585
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/