Подмногообразия на почти контактни многообразия с B-метрика


Накова, Галя (2000) Подмногообразия на почти контактни многообразия с B-метрика София


 
  Дисертация
 Почти контактно многообразие, B-метрика, подмногообразие


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  1658
 Галя Накова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/