„Musica, poesia e mitologia: temi della mia opera”


Найденов, Христо (2012) „Musica, poesia e mitologia: temi della mia opera” сп. „In Pressioni” година 3, брой 6, Италия, 2012


 
  Статия
 exlibris, prints, art,


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  16562
 Христо Найденов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/