„Развитие на дълбокия печат през 19 век”


Найденов, Христо (2016) „Развитие на дълбокия печат през 19 век” В: Сб. „Изкуство и живот”, УИ „ Св.св Кирил и Методий”, 2016,


 През 19 век съвсем естествено настъпват известни промени в развитието на гравюрата що се отнася до национални школи, появата на нови техники, развитието на вече съществуващите стари и пр. Така приоритет получава авторската гравюра, която има вече не репродукционно, а самостоятелно значение и притежава своя художествена стойност. Вместо копиране и тиражиране на живописните платна се притъпва към създаване на оригинални авторски произведения.За това способства и изнамирането на нови техники, както и усъвършенстването на старите методи.
  Статия
 графика, гравюра, офорт


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  16561
 Христо Найденов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/