„Развитие на дълбокия печат през 20 век”


Найденов, Христо (2016) „Развитие на дълбокия печат през 20 век” В: Сб. „Изкуство и живот”, УИ „ Св.св Кирил и Методий”, 2016


 В началото на 20 век освен развитие на авторската гравюра се наблюдава и процъфтяване на издателската дейност. Включени са едни от най-големите художници на столетието като Пиер Бонар, Марк Шагал, Едгар Дега, Раул Дюфи, Пабло Пикасо, Жорж Руо и др. Развитието на технологиите през изминалия век и появата на нови техники, както и усъвършенстването на вече съществуващите безспорно са едно от най-важните събития в изкуството на графиката. Така през 20 век се наблюдава едно невиждано до този момент разнообразие по отношение на създаването и прилагането на нови технологии, материали, инструментариум и прочие в дълбокия печат.
  Статия
  графика, гравюра, офорт, акватинта


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  16560
 Христо Найденов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/