An example of Lorentzian submanifold of 5-dimensional almost contact manifold with B-metric


Накова, Галя (1998) An example of Lorentzian submanifold of 5-dimensional almost contact manifold with B-metric Proc. of Jubilee Sci. Session of V. Levski Higher Military School, V. Tarnovo, 59 - 65


 
  Статия
 Almost contact manifold, B-metric, Lorentzian manifold


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  1656
 Галя Накова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/