Методи за цифровизация и семантично анотиране на исторически артефакти


Тодоров, Тодор (2014) Методи за цифровизация и семантично анотиране на исторически артефакти Сборник с доклади на конференция "Майски четения - Дни на науката", СУБ-клон Велико Търново, Фабер - Велико Търново, 2014, стр. 596-603, ISSN:1314-2283


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  16559
 Тодор Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/