Общуване с деца със специални образователни потребности.


Бонева, Галя (2011) Общуване с деца със специални образователни потребности. В: сборник „Подадена ръка”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, Изд. Фабер, 2011. ISBN: 978-954-400-555-9


 Разглеждат се проблеми при общуването с деца със специални образователни потребности
  Студия
 общуване, деца със СОП
 Издадено
  16554
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/