Образователни проблеми на децата емигранти и бежанци и възможности са социално-педагогическа подкрепа.


Бонева, Галя (2010) Образователни проблеми на децата емигранти и бежанци и възможности са социално-педагогическа подкрепа. Стара Загора, 2010 г. .


 Разглеждат се проблеми на децата на емигрантите в България
  Статия
 образователни проблеми, емигранти, България
 Издадено
  16553
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/