Предимства и недостатъци на нормативното и критериално оценяване на постиженията на учениците от начална училищна възраст


Бонева, Галя (2010) Предимства и недостатъци на нормативното и критериално оценяване на постиженията на учениците от начална училищна възраст В: Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование, В. Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2010. ISSN 978-954-524 – 734-7, с. 30-37.


 Предимства и недостатъци на нормативно и критериално оценяване
  Статия
 нормативно, критериално, оценяване
 Издадено
  16552
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/