Адаптация на младия начален учител към професията


Бонева, Галя (2010) Адаптация на младия начален учител към професията Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2010, №2, XVIII. ISSN 1310 – 358 X


 разглеждат се проблеми на адаптацията на младия начален учител
  Статия
 адаптация, начален учител
 Издадено
  16551
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/