Съвременни проблеми на текущата педагогическа практика на студентите начални педагози.


Бонева, Галя (2009) Съвременни проблеми на текущата педагогическа практика на студентите начални педагози. сборник 25 години Педагогически факултет на ВТУ. 2009, с. 57- 60. ISSN 978-954-400-422- 4


 Разглеждат се проблеми на текущата педагогическа практика
  Статия
 текуща практика
 Издадено
  16550
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/