Компетентностен подход към образованието на учащите и новата образователна парадигма


Бонева, Галя (2009) Компетентностен подход към образованието на учащите и новата образователна парадигма Педагогика, год. XIX, 2009, №9-10. ISSN 0861-3982 Педагогика, год. XIX, 2009, №9-10. Педагогика, год. XIX, 2009, №9-10. ISSN 0861-3982


 Разглежда се същността на компетентносния подход в контекста на новата образователна парадигма
  Статия
 компетентностен подход, нова образователна парадигма
 Издадено
  16548
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/