За някои трудности, които срещат студентите при провеждане на уроци в началното училище.


Бонева, Галя (2009) За някои трудности, които срещат студентите при провеждане на уроци в началното училище. Педагогически алманах, УИ „СВ. Св. Кирил и Методий”, 2009, №1, XVII ISSN – 1310 – 358X


 Разглеждат се затруднения на студентите при провеждане на уроци в началното училище
  Статия
 трудности на студенти, уроци, начално училище
 Издадено
  16547
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/