Велкова-Гайдаржиева, Антония. На фокус - най-новата ни литература. // Литературен вестник - София, 2006, бр. 42, (с. 5). ; LiterNet, Рубр. Културни новини, 12 дек. 2006.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2006) Велкова-Гайдаржиева, Антония. На фокус - най-новата ни литература. // Литературен вестник - София, 2006, бр. 42, (с. 5). ; LiterNet, Рубр. Културни новини, 12 дек. 2006. Литературен вестник - София, 2006, бр. 42, (с. 5). ; LiterNet, Рубр. Културни новини, 12 дек. 2006.


 
  Статия
 
 Издадено
  16546
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. На фокус - най-новата ни литература. // Литературен вестник - София, 2006, бр. 42, (с. 5). ; LiterNet, Рубр. Културни новини, 12 дек. 2006. Цитирано в: Душкова, Мира. Академик Иван Радев като съставител и редактор. В кадър – Йордан Вълчев. // Национална памет и личен дълг. При глаголемите на българската литература. Академик Иван Радев на 70 години.- София, 2014, цитиране на (с. 115). ISBN 978-954-322-771-6.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/