Велкова-Гайдаржиева, Антония. Железният светилник. Поглед към персонажи от „втория ред“. // Литературни анализи. 12 клас. - В. Търново: Абагар, 2006, (с. 127-142). ISBN 10:954-427-672-6.; ISBN 13:978-954-427-672-0.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2006) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Железният светилник. Поглед към персонажи от „втория ред“. // Литературни анализи. 12 клас. - В. Търново: Абагар, 2006, (с. 127-142). ISBN 10:954-427-672-6.; ISBN 13:978-954-427-672-0. Литературни анализи. 12 клас. - В. Търново: Абагар, 2006, (с. 127-142). ISBN 10:954-427-672-6.; ISBN 13:978-954-427-672-0.


 
  Статия
 
 Издадено
  16545
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Железният светилник. Поглед към персонажи от „втория ред“. // Литературни анализи. 12 клас. - В. Търново: Абагар, 2006, (с. 127-142). ISBN 10:954-427-672-6.; ISBN 13:978-954-427-672-0. Цитирано в: Павлова, Илиана. Между имената и думите. - В. Търново: Фабер, 2010, цитиране на (с. 170). ISBN 978-954-400-366-1.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/