Велкова-Гайдаржиева, Антония. Между родовите притчи, социалната вяра и екзистенциалните съмнения. Андрей Германов. // Литература на отминалото половин столетие. Част 1. - В. Търново: Слово, 2007, (с. 31-45). ISBN 978-954-439-894-1.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2007) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Между родовите притчи, социалната вяра и екзистенциалните съмнения. Андрей Германов. // Литература на отминалото половин столетие. Част 1. - В. Търново: Слово, 2007, (с. 31-45). ISBN 978-954-439-894-1. Литература на отминалото половин столетие. Част 1. - В. Търново: Слово, 2007, (с. 31-45). ISBN 978-954-439-894-1.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  16543
 Антония Велкова-Гайдаржиева

2. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Между родовите притчи, социалната вяра и екзистенциалните съмнения. Андрей Германов. // Литература на отминалото половин столетие. Част 1. - В. Търново: Слово, 2007, (с. 31-45). ISBN 978-954-439-894-1. Цитирано в: Налбантова, Елена. Подстъпи към съвременната българска поезия от Бесарабия и Таврия. - В. Търново, 2014, цитиранена (с. 73). ISBN 978-954-524-948-8.

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Между родовите притчи, социалната вяра и екзистенциалните съмнения. Андрей Германов. // Литература на отминалото половин столетие. Част 1. - В. Търново: Слово, 2007, (с. 31-45). ISBN 978-954-439-894-1. Цитирано в: Налбантова, Елена. Между типологията и интертекстуалността. // Балканистичен форум, 2012, бр. 2, (с. 45-60), ISSN (print) 1310-3970; http://e-lit.info/lit-teory/393-mezhdu-tipologiyata-i-intertekstualnostta.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/