Активизиране на учебната дейност на учениците за овладяване на основните логически операции на мисленето.


Бонева, Галя (2009) Активизиране на учебната дейност на учениците за овладяване на основните логически операции на мисленето. Съюз на учените в България


 
  Статия
 учебната дейност, основните логически операции на мисленето.
 Издадено
  16532
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/