Конституционните функции на омбудсмана - извънсъдебен способ за защита правата на гражданите.


Орманджиев, Христо (2015) Конституционните функции на омбудсмана - извънсъдебен способ за защита правата на гражданите.


 Разглежда правния статус на омбудсмана.
  Дисертация
 омбудсман, обществен защитник,
 Непубликувано
  16530
 Христо Орманджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/