Велкова-Гайдаржиева, Антония. За магическите одеяния на Боян Магьосника („Боян Магьосникът“ на В. Пундев и „Хилядогодишнината на Боян Магесника“ на Н. Шейтанов). // Гардеробът на литературата. - В. Търново: Faber, 2001, (с. 75-94). ISBN 954-775-014-3. ; също в: LiterNet, № 4, 09.04.2001. (03.05.2003).


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2001) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За магическите одеяния на Боян Магьосника („Боян Магьосникът“ на В. Пундев и „Хилядогодишнината на Боян Магесника“ на Н. Шейтанов). // Гардеробът на литературата. - В. Търново: Faber, 2001, (с. 75-94). ISBN 954-775-014-3. ; също в: LiterNet, № 4, 09.04.2001. (03.05.2003). Гардеробът на литературата. - В. Търново: Faber, 2001, (с. 75-94). ISBN 954-775-014-3. ; също в: LiterNet, № 4, 09.04.2001. (03.05.2003).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  16528
 Антония Велкова-Гайдаржиева

3. Велкова-Гайдаржиева, Антония. За магическите одеяния на Боян Магьосника („Боян Магьосникът“ на В. Пундев и „Хилядогодишнината на Боян Магесника“ на Н. Шейтанов). // Гардеробът на литературата. - В. Търново: Faber, 2001, (с. 75-94). ISBN 954-775-014-3. ; също в: LiterNet, № 4, 09.04.2001. (03.05.2003). Цитирано в: Буковски, Христо. Из “Похитеното съкровище на богомилите”. // http://www.public-republic.com/magazine/2015/09/134858.php

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. За магическите одеяния на Боян Магьосника („Боян Магьосникът“ на В. Пундев и „Хилядогодишнината на Боян Магесника“ на Н. Шейтанов). // Гардеробът на литературата. - В. Търново: Faber, 2001, (с. 75-94). ISBN 954-775-014-3. ; също в: LiterNet, № 4, 09.04.2001. (03.05.2003). Цитирано в: Стефанов, Петър. GLISSANDO В ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА. // Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“. - В. Търново, 2006 (Ж), цитиране на (с. 458). ISSN 1311-0209.

2. Велкова-Гайдаржиева, Антония. За магическите одеяния на Боян Магьосника („Боян Магьосникът“ на В. Пундев и „Хилядогодишнината на Боян Магесника“ на Н. Шейтанов). // Гардеробът на литературата. - В. Търново: Faber, 2001, (с. 75-94). ISBN 954-775-014-3. ; също в: LiterNet, № 4, 09.04.2001. (03.05.2003). Цитирано в: Стефанов, Петър. GLISSANDO В ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА. // Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“. - В. Търново, 2006 (Ж), цитиране на (с. 463-464). ISSN 1311-0209.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/