Редактиране на текст. Помагало по езикова култура. (В съавторство с В. Бонджолова)


Илиева, Мария (2003) Редактиране на текст. Помагало по езикова култура. (В съавторство с В. Бонджолова) Варна: Славена, 2002. 40 с. ISBN 954–579–176–4 COBISS.BG-ID - 1038904036


 Помагалото съдържа кратък речник с основните термини, свързани с редактирането, както и текстове (предимно публицистични и научни) за редактиране на основните стилистични грешки.
  Учебник / Учебно помагало
 стилистика, редактиране


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16527
 Мария Илиева

1. Ефтимова, А. Есето в академичната и журналистическата практика. В. Търново:Фабер, 2011, с. 99,162. ISBN 978-954-400-571-9 COBISS.BG-ID 1239516132

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/