Към въпроса за приложимостта на кооперативния принцип в масовата комуникация


Гецов, Антон (2009) Към въпроса за приложимостта на кооперативния принцип в масовата комуникация сп. „Проглас“. Главен редактор: доц. д-р Пенка Радева. Кн. 1, 2009, с. 80–95, ISSN 0861-7902.// http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol18/iss1/6


 
  Статия
 
 Издадено
  16517
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/