Към въпроса за същността на манипулативното въздействие в масовата комуникация


Гецов, Антон (2010) Към въпроса за същността на манипулативното въздействие в масовата комуникация Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Отговорен редактор: доц. д-р Кирил Цанков. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 241–250, ISBN 978-954-524-724-8, COBISS.BG-ID – 1234359524.


 
  Статия
 
 Издадено
  16515
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/