Към въпроса за дискредитирането на манипулативния потенциал на българската популярна преса


Гецов, Антон (2010) Към въпроса за дискредитирането на манипулативния потенциал на българската популярна преса Проблеми на устната комуникация. Книга 8. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. „Янтра днес“, 5–6 юни 2008 г. Научна редакция: проф. д-р Христина Станева, доц. д-р Анелия Петкова, доц. д-р Мария Илиева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 83–96, ISSN 2367-8712.// http://www.uni-vt.bg/res/7392/ORATIO_VITAE_SIMULACRUM._%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0._%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_65%E2%80%93%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84._%D0%B4-%D1%80_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf (видяно на 16.11.2019 г.).


 
  Доклад
 
 Издадено
  16514
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/