Към въпроса за дискредитирането на манипулативния потенциал на българската популярна преса


Гецов, Антон (2010) Към въпроса за дискредитирането на манипулативния потенциал на българската популярна преса Сб. от Осма национална конференция „Проблеми на устната комуникация“ с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. „Янтра днес“, Велико Търново, 5–6 юни 2008 г. Научна редакция: проф. д-р Христина Станева, доц. д-р Анелия Петкова, доц. д-р Мария Илиева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, книга 8, 2010, с. 83–96. ISSN 2367-8712, COBISS.BG-ID – 1232710628.


 
  Доклад
 
 Издадено
  16514
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/