Към въпроса за интертекстуалността в медийния дискурс


Гецов, Антон (2010) Към въпроса за интертекстуалността в медийния дискурс Състояние и проблеми на българската ономастика 10. Посвещава се на 90-годишнината от рождението на проф. Н. Ковачев. Отговорен редактор: проф. дфн Людвиг Селимски. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 548–559. ISBN 978‐619‐208‐057‐0, COBISS.BG-ID – 1283410660.// http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/BG_Onomastika_Tom%2010.pdf (6.05.2017 г.)


 
  Статия
 
 Издадено
  16513
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/