Велкова-Гайдаржиева, Антония. За учителя и ученика. Лице в лице. Боян Пенев – Васил Пундев. II. // Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. М. Неделчев. Т. I. - София, 2003, (с. 224-238).


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2003) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За учителя и ученика. Лице в лице. Боян Пенев – Васил Пундев. II. // Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. М. Неделчев. Т. I. - София, 2003, (с. 224-238). Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. М. Неделчев. Т. I. - София, 2003, (с. 224-238).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  16510
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. За учителя и ученика. Лице в лице. Боян Пенев – Васил Пундев. II. // Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. М. Неделчев. Т. I. - София, 2003, (с. 224-238). Цитирано в: Димитрова, Нина. Часът на българската интелигенция. Българската интелигенция в междувоенния периодичен печат. – София:Парадигма, 2010, Цитиране на (с. 179). ISBN 978-954-326-112-3.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/