Алтернативи за демократизиране на учебния процес във ВУЗ.


Гайдова, Радка (1998) Алтернативи за демократизиране на учебния процес във ВУЗ. НК, Теория, методика и управление на УВП, ВВОВУ "В. Левски", В.Търново, 1998


 Докладът засяга глобалния проблем за усъвършенстване на учебния процес във ВУЗ на равнище учебна документация ( планове и програми ) за по-широко взаимодействие между висшето училище и студентите, като проява на демократичност.
  Доклад
 висше училище,планове,обучение
 Издадено
  1651
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/