Развитие на монументалния скулптурен портрет в България между 79-та и 89-та


Ламбов, Тодор (2015) Развитие на монументалния скулптурен портрет в България между 79-та и 89-та ВСУ "Любен Каравелов"


 Монументалният портрет от осемдесетте години има динамично развитие. Наред с национално значимите монументи, издигнати по повод 1300 –годишнината от създаването на Българската държава се появяват и някои съкровено лични и оставили дълбока следа, белязала скулптурата в онези години произведения. За съжаление, през 70-те и 80-те години са създадени голям брой портретни паметници, чийто общ знаменател е безличието. Често те са дело на известни в страната ни имена. Зад привидно монументалното, плоскостно-планово изграждане прозира неприкрито желание за вписване в конюнктурата, безметежно преминаване през държавната комисия, чийто членове до голяма степен работят в същия маниер на “Декоративно-плоскостно” изграждане. В тази глава се спирам по-скоро на тези монументални творби и техните автори, които са изключения от праволинейния поток на социалистическия реализъм, на тези творби, които с искреността си са продължение на дългата и дълбока традиция. Такива са някои творби на Иван Варчев, Никола Терзиев- Желязото, Крум Дамянов, Валентин Старчев, Иван Нешев от това поколение, започнали творческия си път в края на 50-те до средата на 60-те години, както и творбите на Ангел Станев, Емил Попов, Иван Славов от по-младите тогава скулптори.
  Доклад
 
 Издадено
  16508
 Тодор Ламбов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/