Българският скулптурен портрет от 80-те години и скулптурният портрет от втората половина на 20 век в Европа


Ламбов, Тодор (2014) Българският скулптурен портрет от 80-те години и скулптурният портрет от втората половина на 20 век в Европа ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"


 При събирането на материали за дисертационната ми работа, на тема "Българският скулптурен портрет в периода 1979-1989" стигнах до интересния факт, че скулптурният портрет активно присъства в ОХИ, Националните изложби на скулптурата, както и в някои от представителните изложби на българска скулптура в чужбина. В някои ОХИ, предимно с историческа тематика, като "Подвиг, признателност, дружба" или "Поглед през вековете" скулптурните портрети съставляват около половината от скулптурните произведения, показани в тях. Това ме накара да проверя отношението на художниците към скулптурния портрет в някои от останалите социалистически страни, както и в страни с традиционно силна скулптура, в това число и портретна, като Франция, Италия и др. Опитвам се да открия причините за западането на портрета като жанр от скулптурата в страните от Западна Европа през втората половина на 20 век, както и причините за масовото му присъствие в нашите ОХИ от 80-те години на 20 век.
  Доклад
 
 Издадено
  16507
 Тодор Ламбов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/