Дидактическият тест – метод за оценяване на музикалните умения при ученици в начална училищна възраст,


Марчева, Пенка (2011) Дидактическият тест – метод за оценяване на музикалните умения при ученици в начална училищна възраст, „е Образование”, 2011 (41), ISSN1312-2886, с.36-60.ISSN 1312-2886 .


 В студията са разгледани някои специфики на дидактическия тест като средство за оценяване на музикалните умения на ученици от начална училищна възраст.
  Студия
 дидактически тест , оценяване , музикални умения, ученици от начална училищна възраст.
 Издадено
  16505
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/