Детското конструиране, дейност за многостранно познание.


Гайдова, Радка (1988) Детското конструиране, дейност за многостранно познание. НК, Теория, методика и управление на УВП, ВВОВУ "В. Левски", В. Търново, 1988


 Докладът представя детското конструиране като многофункционална дейност ( познавателна и игрова; метод и форма ), чието проявление на всяко структурно равнище, позволява на детето овладяване на технологични знания за заобикалящия свят от нова гледна точка.
  Доклад
 конструиране,приложение,равнища
 Издадено
  1650
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/