Велкова-Гайдаржиева, Антония. XV. Михаил Неделчев. Размишления по българските работи. // LiterNet, № 7, 13.07.2003 (13.07.2003).


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2003) Велкова-Гайдаржиева, Антония. XV. Михаил Неделчев. Размишления по българските работи. // LiterNet, № 7, 13.07.2003 (13.07.2003). LiterNet, № 7, 13.07.2003 (13.07.2003).


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  16499
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. XV. Михаил Неделчев. Размишления по българските работи. // LiterNet, № 7, 13.07.2003 (13.07.2003). Цитирано в: Енев, Деян. На учителя с любов. // Сега, 1.11.2003, Цитиране на (с. 17).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/