Велкова-Гайдаржиева, Антония. За ритуалните смисли на човешкото битие („Дервишово семе“, Н. Хайтов). // Христоматия по литература за 8 клас. Отговорен редактор проф. дфн Иван Радев - В. Търново, 2000, (с. 20-37). ISBN 954-427-420-0.; също в: LiterNet, № 11, 14.11.2000 (03.05.2003).


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2000) Велкова-Гайдаржиева, Антония. За ритуалните смисли на човешкото битие („Дервишово семе“, Н. Хайтов). // Христоматия по литература за 8 клас. Отговорен редактор проф. дфн Иван Радев - В. Търново, 2000, (с. 20-37). ISBN 954-427-420-0.; също в: LiterNet, № 11, 14.11.2000 (03.05.2003). Христоматия по литература за 8 клас. Отговорен редактор проф. дфн Иван Радев - В. Търново, 2000, (с. 20-37). ISBN 954-427-420-0.; също в: LiterNet, № 11, 14.11.2000 (03.05.2003).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  16497
 Антония Велкова-Гайдаржиева

3. Велкова-Гайдаржиева, Антония. За ритуалните смисли на човешкото битие („Дервишово семе“, Н. Хайтов). // Христоматия по литература за 8 клас. Отговорен редактор проф. дфн Иван Радев - В. Търново, 2000, (с. 20-37). ISBN 954-427-420-0.; също в: LiterNet, № 11, 14.11.2000 (03.05.2003). Цитирано в: Šimko, Ivan. „Човек и природа: дивото в съчиненията на Емилиян Станев и Николай Хайтов“. // Wien, 2015 Matrikelnummer: 0409771 Geburtsdatum: 30.9.1985 Studienkennzahl: A 066 892 Велкова-Гайдаржиева, Антония (2011) – „За ритуалните смисли на човешкото битие“, http://liternet.bg/, p. 26. https://www.academia.edu/16112377/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_-_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D1%8A%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2_%D0%B8_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2

2. Велкова-Гайдаржиева, Антония. За ритуалните смисли на човешкото битие („Дервишово семе“, Н. Хайтов). // Христоматия по литература за 8 клас. Отговорен редактор проф. дфн Иван Радев - В. Търново, 2000, (с. 20-37). ISBN 954-427-420-0.; също в: LiterNet, № 11, 14.11.2000 (03.05.2003). Цитирано в: Янев, Владимир. „Диви разкази“ в българската литературна критика. // Николай Хайтов. Диви разкази. Нова българска библиотека. - Велико Търново:Слово, 2001,Цитирано на (с. 324-325). ISBN 954 439 697-7.;Също в: © Електронно списание LiterNet, 08.02.2006, № 2 (75)

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. За ритуалните смисли на човешкото битие („Дервишово семе“, Н. Хайтов). // Христоматия по литература за 8 клас. Отговорен редактор проф. дфн Иван Радев - В. Търново, 2000, (с. 20-37). ISBN 954-427-420-0.; също в: LiterNet, № 11, 14.11.2000 (03.05.2003). Цитирано в:Гърдев, Гърдев, Даниела Минчева, Стефан Гърдев. Ново ръководство за ученика по литература – 8. клас. - Велико Търново:Слово, 2002, цитиране на (с. 8). ISBN 954 439 705-1.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/